Obiectivele primarului

Proiecte de viitor:

PNRR

 • Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Sarateni
 • C10 - Fondul local - 2 puncte de reincarcare vehicule electrice

 

ANGHEL SALIGNY

 • Racorduri la reteaua de canalizare in comuna Sarateni , jud. Ialomita

 

AFIR - GAL

 • Construire parcare auto Camin Cultural in comuna Sarateni , jud. Ialomita

 

CNI

 • Construire gradinita de copii cu program redus, str. Primaverii , nr. 25, sat Sarateni, com. Sarateni, jud. Ialomita
 • Reabilitare si modernizare Camin Cultural, str. Caminului Cultural, nr. 1 sat Sarateni, com. Sarateni, jud. Ialomita

 

ELENA

 • Cresterea eficientei energetice pt. cladirea Scolii Gimnaziale, com. Sarateni, jud. Ialomita

 

Proiecte in curs de desfășurare:

ANGHEL SALIGNY

 • Modernizarea retelei de drumiri stradale de interes local in comuna Sarateni , jud. Ialomita
 • Sistem centralizat de canalizare si extindere alimentare cu apa in com. Sarateni, jud. Ialomita

 

ADI IALOMITA - PJDL 2023+BUGET LOCAL

 • Modernizare drumuri de interes local - etapa II com. Sarateni, jud. Ialomita

 

ANCPI

 • Programul national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare siatemtica a sectoarelor cadastrale de intravilan apartinand UAT Sarateni

Proiecte terminate:

ANCPI

 • Programul national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare siatemtica a sectoarelor cadastrale de extravilan apartinand UAT Sarateni

 

 • Imbunatatirea retelei de drumuti de interes local
 • Reparatii curente drum DC 43 si str. Primaverii, tronson 2 com. Sarateni, jud. Ialomita
 • Dotare Camin Cultural com. Sarateni, jud. Ialomita
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.