PRIMARIA COMUNEI SARATENI

Judetul Ialomita

PROIECTE DE HOTARARE

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SARATENI
Nr. 26/12-01-2015

                                                                    A N U N T

        In conformitate cu art nr. 6, alin 2 din Legea 52/2003 privind    transparaenta  decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta  cetatenilor comunei Sarateni  urmatoarele proicte de hotarari.
1)  Adoptarea hotararii privind aprobare buget local pe anul 2015
2)  Adoptarea hotararii privind aprobare plan achizitii publice .
3)  Adoptarea hotararii privind decontare cheltuieli transport cadre didactice
4) Adoptarea hotararii privind mentinerea retelei scolare   
5) Adoptarea hotararii privind executie bugetara trim IV 2014
6) Adoptarea hotararii privind aprobare organigrama stat functii si plan ocupare functii publice.

                Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea inbunatatirii acestor proiecte de hotarari  la sediul primariei Sarateni, la d-na Mihuleac Ana  secretarul comunei, telefon 0243/263164,  in  termen  de  10 zile de la afisarea proiectelor de hotarari.


                                                            ------------------------------------

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SARATENI
Nr.338/17-06-2014


                                                                               A N U N T

        In conformitate cu art nr. 6, alin 2 din Legea 52/2003 privind    transparaenta  decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta  cetatenilor comunei Sarateni  urmatoarele proicte de hotarai;
 1)  Adoptarea hotararii   privind  rectificare buget  local pe anul 2014
 2)  Adoptarea hotararii privind  actualizare SVSU 
3) Adoptarea hotararii privind    aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice
 4) Adoptarea hotararii privind  instrainarea terenului care a apartinut fostului CAP Sarateni  

                Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea inbunatatirii acestor proiecte de hotarari  la sediul primariei Sarateni, la d-na Mihuleac Ana  secretarul comunei, telefon 0243/263164,  in  termen  de  10 zile de la afisarea proiectelor de hotarari.


                                                            ------------------------------------                                                                 


ROMANIA
JUDETUL   IALOMITA
CONSILIUL   LOCAL  SARATENI
Nr.195/08-04-2013

                                                                                     A N U N T

        In conformitate cu art nr. 6, alin 2 din Legea 52/2003 privind    transparaenta  decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta  cetatenilor comunei Sarateni  urmatoarele proicte de hotarari;
 1)  Adoptarea hotararii   privind aprobarea  Planului Sectorial de Actiune pentru implementarea Strategiei  Anticoruptie  pe perioada 1012-1015
 2)  Adoptarea
hotararii  privind actualizarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI  LOCAL SARATENI 

 
                Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea inbunatatirii acestor proiecte de hotarari  la sediul primariei Sarateni, la d-na Mihuleac Ana  secretarul comunei, telefon 0243/263164,  in  termen  de  10 zile de la afisarea proiectelor de hotarari.                

                                                      ---------------------------------------------------

ROMANIA
JUDETUL   IALOMITA
CONSILIUL   LOCAL  SARATENI
Nr.153/19-03-2013


                                                                                 A N U N T

        In conformitate cu art nr. 7, din Legea 52/2003 privind    transparenta  decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta  cetatenilor comunei Sarateni ca in data de 27 -03-2013 la ora 13, 00 va avea loc sedinta ordinara a Consiliului  Local Sarateni : -Sedinta isi va desfasura lucrarile in sediul primariei, avand urmatoarea ordine de  zi:
                Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea inbunatatirii acestor proiecte de hotarari  la sediul primariei Sarateni, la d-na Mihuleac Ana  secretarul comunei, telefon 0243/263164,      
      1) Adoptarea hotararii privind  aprobarea  bugetului  local pe anul 2013
      2) Adoptarea
hotararii  privind  aprobarea planului de achizitii pentru anul 2013
      3) Adoptarea
hotararii  privind   constituirea comisiei de receptie bunuri si servicii
      4) Adoptarea
hotararii  privind  aprobarea retelei scolare pentru anul scolar   2013-2014
      5) Adoptarea
hotararii  privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele  
         didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul  Comunei Sarateni 
                                          

                                                               ----------------------------

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  SARATENI
Nr. 23/11-01-2013
                                                                                      A N U N T

    In conformitate cu art nr. 6, alin 2 din Legea 52/2003 privind    transparaenta  decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta  cetatenilor comunei Sarateni  urmatoarele proiecte de hotarari;
 1)  Adoptarea hotararii   privind aprobarea  bugetului  local pe anul 2013
 2)  Adoptarea
hotararii   privind   aprobarea planului de investitii pentru anul 2013
 3)  Adoptarea
hotararii   privind    aprobarea planului de achizitii pentru anul 2013
4) Adoptarea
hotararii   privind   constituirea comisiei de receptie bunuri si servicii
5) Adoptarea
hotararii   privind   aprobarea retelei solare pentru anul scolar
          2013-2014
6) Adoptarea
hotararii   privind  constituirea comisiilor de licitatii
                Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea inbunatatirii acestor proiecte de hotarari  la sediul primariei Sarateni, la d-na Mihuleac Ana  secretarul comunei, telefon 0243/263164,  in  termen  de  10 zile de la afisarea proiectelor de hotarari.                                                                                              ----------ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  SARATENI
Nr. 830/19-11-2012
                                                                                      A N U N T

     In conformitate cu art nr. 7, din Legea 52/2003 privind transparaenta  decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor comunei Sarateni ca in data de 19 -12-2012 la ora 13, 00 va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local Sarateni: Sedinta isi va desfasura lucrarile in sediul Primariei, avand urmatoarea ordine de zi:
        1)  Adoptarea hotararii privind rectificarea  bugetului local pe anul 2012
        2)  Adoptarea hotararii privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
        3)  Adoptarea hotararii privind  stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii pentru anul  2013   
     Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea inbunatatirii acestor proiecte de hotarari la sediul primariei Sarateni, la d-na Mihuleac Ana secretarul comunei, telefon 0243/263164, in termen de 10 zile de la afisarea proiectelor de hotarari.


                                                                                              ----------

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SARATENI
Nr.851/17-11-2011

                                                                                      A N U N T

    In conformitate cu art nr. 6, alin 2, din Legea 52/2003 privind transparaenta  decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor comunei Sarateni urmatoarele proiecte de hotarare :

         1) Adoptarea hotararii privind rectificare buget pe anul 2011.
         2) Adoptarea hotararii privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012.
         3) Adoptarea hotararii privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii pentru anul  2012.
        4) Adoptarea hotararii privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a politiei locale.
        5) Adoptarea hotararii privind insusirea inventarului domeniului public al Comunei Sarateni  actualizat.
 
    Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea inbunatatirii acestor proiecte de hotarari la sediul primariei Sarateni, la d-na Mihuleac Ana secretarul comunei, telefon 0243/263164 in termen de 10 zile de la afisarea proiectelor de hotarari.

                                                                                              ----------ROMANIA

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SARATENI
Nr.445/06-06-2011

                                                                                      A N U N T

 
  In conformitate cu art nr. 6, alin 2, din Legea 52/2003 privind transparaenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor comunei Sarateni urmatoarele proiecte de hotarare :

          1)  Adoptarea hotararii privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2011, organigramei, statului de functii, functiile publice si numarul de personal contractual pentru aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice  din subordinea Consiliului Local. 
          2)  Adoptarea hotararii privind rectificare buget pe anul 2011
          3)  Adoptarea hotararii privind actualizarea inventarului domeniului public si privat al Comunei Sarateni
          4)  Adoptarea hotararii privind casarea, prin programul RABLA 2011, a doua autoturisme marca Dacia 
          5)  Adoptarea hotararii privind darea in administrare a Serviciului public de Alimentare cu Apa
 
    Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea inbunatatirii acestor proiecte de hotarari la sediul primariei Sarateni, la d-na Mihuleac Ana secretarul comunei, telefon 0243/263164 in termen de 10 zile de la afisarea proiectelor de hotarari.


                                                                                              ----------ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SARATENI
Nr. 279/24-03-2011


                                                                                      A N U N T

    In conformitate cu art nr. 6, alin 2, din Legea 52/2003 privind transparaenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor comunei Sarateni urmatoarele proiecte de hotarare:

         1)  Adoptarea hotararii privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2011, organigramei, statului de functii, functiile publice si numarul de personal contractual pentru aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
         2)  Adoptarea hotararii  privind aprobarea Statutului Unitatii Administrativ Teritoriale Sarateni
         3)  Adoptarea hotararii  privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici ai obiectivului de investitii "SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA SARATENI JUDEtUL IALOMITA" Suplimentare finantare lucrari prevazite de OG nr.7/2006 conform prevederilor HG.1307/2009
         4)  Adoptarea hotararii privind VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER LOCAL
         5)  Adoptarea hotararii privind aprobarea PLANULUI LOCAL DE ACtIUNE PENTRU ZONE DECLARATE  VULNERABILE LA NITRAtI DIN SURSE AGRICOLE
         6)  Adoptarea hotararii privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I 2011
         7)  Adoptarea hotararii privind revocarea HCL nr.9/18-02-2011
         8)  Adoptarea hotararii privind revocarea unui art din  HCL nr.6/18-02-2011
         9)  Adoptarea hotararii privind modificarea unui art.din HCL nr.7/18-02-2011

    Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea inbunatatirii acestor proiecte de hotarari la sediul primariei Sarateni, la d-na Mihuleac Ana secretarul comunei, telefon 0243/263164 in termen de 10 zile de la afisarea proiectelor de hotarari.

                                                                                              ----------ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SARATENI
Nr. 279/24-03-2011


                                                                                      A N U N T

    In conformitate cu art nr. 7, din Legea 52/2003 privind transparaenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor comunei Sarateni ca in data de 29 -04-2011 la ora 13, 00 va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local Sarateni: Sedinta isi va desfasura lucrarile in sediul primariei, avand urmatoarea ordine de zi:

         1)  Adoptarea hotararii privind VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER LOCAL
         2)  Adoptarea hotararii privind aprobarea Statutului Unitatii Administrativ Teritoriale Sarateni
         3)  Adoptarea hotararii privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2011, organigramei, statului de functii, functiile publice si numarul de personal contractual pentru aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local 
        4)  Adoptarea hotararii privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2010
        5)  Adoptarea hotararii privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I 2011
        6)  Adoptarea hotararii privind revocarea HCL nr.9/18-02-2011
        7)  Adoptarea hotararii privind revocarea art.4 din HCL nr.6/18-02-2011
        8)  Adoptarea hotararii privind modificarea art.1 din HCL nr.7/18-02-2011


                                                                                         
                                                                                              ----------

» Anunt sedinta nr. 279/2011 -
» Statutul comunei Sarateni, jud. Ialomita -
» Anunt sedinta nr. 332/2011 -
» Anunt sedinta nr. 445/2011 -
» Anunt sedinta nr. 851/2011 -
» Anunt sedinta nr. 33/11.01.2012 -
» Anunt sedinta nr. 23/2013 -
» Anunt sedinta nr. 153/19.03.2013 -
» Anunt proiecte de hotarari - Nr. 195/08.04.2013
» Anunt proiecte de hotarari - Nr. 338/17.06.2014
» Anunt proiecte de hotarari - Nr. 26/12.01.2015