Aparatul de specialitate al primarului

1.COMPARTIMENT contabilitate, buget, finanțe, operator rol, impozite și taxe locale

 • NICOLAE DUMITRU – referent atributii contabilitate
 • VACANT –referent atributii casier
 • TEMPORAR VACANT –referent atributii Taxa si Impozite

 

2. COMPARTIMENT registru agricol și fond funciar

 • RADU CRISTINA NICOLETA – referent atributii operator rol

 

3. COMPARTIMENT achiziții publice, urbanism și amenajarea teritoriului

 • VACANT –Consilier Inspector(achiziții publice)
 • VACANT –referent (urbanism si amenajarea teritoriului)

 

4.COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 • FLOREANU NICOLETA CRISTINA-referent

 

5. COMPARTIMENT fonduri nerambursabile

 • VACANT –referent
 • VACANT –referent

 

6.COMPARTIMENT –poliție locală

 • Vacant - functie publica
 • ION DOREL – personal contractual
 • TACHE EUGEN-IULIAN - personal contractual

 

7. COMPARTIMENT SVSU

 • VACANT-referent

 

8. COMPARTIMENT camin cultural, administrativ si deservire

 • NEDELCU EMILIA - muncitor – atributii curatenie
 • ION DANUT – muncitor atributii paza
 • ALECU NICOLAE – muncitor-atributii sofer


9. COMPARTMENT –serviciul public si de alimentare cu apa

 • DIVOIU ION muncitor
 • DRAGHICI VASILICA muncitor

Regulament de ordine interioara al aparatului de specialitate

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.