Aparatul de specialitate al primarului

1.COMPARTIMENT contabilitate, buget, finanțe, operator rol, impozite și taxe locale

 • NICOLAE DUMITRU – REFERENT GRAD PROFESIONAL SUPERIOR –atribuții principale contabilitate, buget -finanțe
 • BEGAN LUCICA – REFERENT GRAD PROFESIONAL ASISTENT- atribuții principale impozite și taxe locale
 • FULGEANU IRINA GEORGIANA – REFERENT – atribuții principale operator rol

 

2.COMPARTIMENT achiziții publice, urbanism și amenajarea teritoriului

1 post inspector atribuții cadastru urbanism – vacant

1post referent atribuții achiziții publice – vacant

 

3.COMPARTIMENT registru agricol și fond funciar

 • RADU CRISTINA NICOLETA –REFERENT – GRAD PROFESIONAL ASISTENT – atribuții principale registru agricol și fond funciar

 

4.COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1 post referent – debutant- atribuții asistență socială – Floreanu Cristina-Nicoleta

 

5.COMPARTIMENT administrativ și deservire

 • STAN CONSTANTIN –muncitor calificat III-atribuții principale- șofer auto- elevi
 • NEDELCU EMILIA – guard I- atribuții principale curățenie și întreținere sediul primărie și cosiliul local .
 • ION DĂNUȚ –guard II-atribuții principale pază sediul primărie și cosiliul local .


6.COMPARTIMENT –poliție locală

 • 1 post polițist local –vacant
 • ION DOREL –guard-aributii principale –pază și ordine publică
 • TACHE EUGEN-IULIAN - guard - paza si ordine publica.


7. COMPARTMENT –serviciul public de alimentare cu apă

 • DIVOIU ION –muncitor calificat I- atribuții principale- asigurare funcționare sistem alimentare cu apă
 • DRĂGHICI VASILICĂ muncitor calificat II- atribuții principale- asigurare funcționare sistem alimentare cu apă

Regulament de ordine interioara al aparatului de specialitate

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.