Aparatul de specialitate al primarului

 

1.COMPARTIMENT contabilitate, buget, finanțe, operator rol, impozite și taxe locale

 

2.COMPARTIMENT achiziții publice, urbanism și amenajarea teritoriului

1 post inspector atribuții cadastru urbanism – vacant

1post referent atribuții achiziții publice – vacant

 

3.COMPARTIMENT registru agricol și fond funciar

 

4.COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1 post referent –debutant- atribuții asistență socială –vacant

 

5.COMPARTIMENT administrativ și deservire

Delegare prin Dispoziție a următoarelor atribuții:

- îndeplinire obligaţii privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Codului de procedură civilă.

- atribuţii de asistenţă socială

- primeşte si înreg. în registre speciale cererile privind prestațiile sociale, întocmeste dosarele resp. şi le prezintă spre apr. prim. şi secr.

- participă la efectuarea anchetelor sociale

- colaborează cu asistentul social care are încheiat contrct de colaborare cu autoritatea locală

- alte atribuţii de asistenţă socială trasate de primar sau secretar, fără a depăşi nivelul de competenţă

- persoană autorizată să opereze în registrul electoral6.COMPARTIMENT –poliție locală


7. COMPARTMENT –serviciul public de alimentare cu apă

 

Regulament de ordine interioara al aparatului de specialitate

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.