Aparatul de specialitate al primarului

 

1.COMPARTIMENT contabilitate, buget, finanțe, operator rol, impozite și taxe locale

 

2.COMPARTIMENT achiziții publice, urbanism și amenajarea teritoriului

1 post inspector atribuții cadastru urbanism – vacant

1post referent atribuții achiziții publice – vacant

 

3.COMPARTIMENT registru agricol și fond funciar

 

4.COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1 post referent – debutant- atribuții asistență socială – Moldovan Cristina-Veronica

 

5.COMPARTIMENT administrativ și deservire


6.COMPARTIMENT –poliție locală


7. COMPARTMENT –serviciul public de alimentare cu apă

 

Regulament de ordine interioara al aparatului de specialitate

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.